ปิด
จำนวน 113 รายการ 1 - 8
‹ ก่อนหน้า 1 2 ... 3 15 ถัดไป ›
   
ภาพกิจกรรมระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจ
...
  21 พฤศจิกายน 2560
  ภาพกิจกรรมระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจวินิจฉัยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียและการประเมินคู่เสี่ยง" ณ บริษัทเมดิทอป จำกัด ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีการบรรยายถึงแนวทาง...
บริษัท เมดิทอป จำกัด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Automat ...
  21 พฤศจิกายน 2560
  แผนก Diagnostic บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Automated Clinical Chemistry Analyzer Training course ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท เมดิทอป จำกัด การอบร...
บริษัท เมดิทอป จำกัด จัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง &ld ...
  17 พฤศจิกายน 2560
  แผนก Diagnostic บริษัท เมดิทอป จำกัด ในกลุ่ม Quality Management Solution (QMS) ของ บริษัท Randox Laboratories จำกัด ได้จัดงานประชุมวิชาการ เรื่อง “International Quality Assessment Scheme...
ประมวลภาพและบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Aut ...
  10 พฤศจิกายน 2560
  ในวันที่ 17-20 ตุลาคม 2560 บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Automated Hematology Analyzerสำหรับลูกค้าขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้รับความรู้เชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับเครื่องวิเ...
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมบูธ Meditop ในการประชุมวิชาการนา ...
  08 พฤศจิกายน 2560
  บริษัท เมดิทอป จำกัด มีความยินดีขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าเยี่ยมชมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือวิเคราะห์ อาทิเช่น เครื่องเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมด้วยเทคนิค Loop-mediated Isothermal Amplification (L...
งานประชุมวิชาการร่วม 3 สถาบัน (Joint Conference Medical Scie ...
  16 ตุลาคม 2560
  งานประชุมวิชาการร่วม 3 สถาบัน (Joint Conference in Medical Sciences: Chula-Rama-Siriraj; JCMS 2017) ในวันที่ 13-15 กันยายน 2560 ณ Centara Grand and Bangkok Center @ Central World กรุงเทพมหานคร ...
งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 86 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แ ...
  16 ตุลาคม 2560
  งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 86 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม ดุสิตธานี กรุงเทพฯ ในหัวข้อ 'Traveling for Best Guideline Revisited' เพื่อส่ง...
ประมวลภาพและบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Aut ...
  10 ตุลาคม 2560
  ในวันที่ 26-29 กันยายน 2560 บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Automated Hematology Analyzer Training Course สำหรับลูกค้าขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้รับความรู้เชิงลึกอย่างละเอียดเ...