ปิด

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 
R&D Engineer (วิศวกรรมเคมี)
วิศวกรบริการ ฝ่ายเครื่องมือแพทย์ด้านโรคหัวใจและสัญาณชีพ
Business Development Manager
เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ
ผู้แทนขาย (ภาคเหนือ) : ฝ่าย Diagnostic
เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (นำเข้า): ต่างประเทศและจัดซื้อ
Programmer
ผู้แทนขาย (ภาคใต้) : ฝ่ายอุปกรณ์ห้องผ่าตัด
ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ (เครื่องมือวิเคราะห์) : ฝ่าย Diagnostic
เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
ผู้แทนขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (เหนือ) : ฝ่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์
วิศวกรบริการ : ฝ่ายเครื่องมือแพทย์ด้านหลอดเลือด
ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ (กรุงเทพฯ) : ฝ่ายเครื่องมือแพทย์ด้านหัวใจและสัญญาณชีพ
ผู้แทนขาย (กรุงเทพฯและปริมณฑ,) : ฝ่ายเครื่องมือแพทย์ด้านโรคปอด
เจ้าหน้าที่ธุรการขาย
ผู้แทนขาย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) : ฝ่ายอุปกรณ์ห้องผ่าตัด
   
   
 
   
สวัสดิการ :
โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, การรักษาพยาบาล, ตรวจสุขภาพประจำปี, ประกันสังคม, งานเลี้ยงประจำปี, เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
สนใจติดต่อได้ที่ :
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เมดิทอป จำกัด
วิธีการสมัคร :
จัดส่งประวัติและรายละเอียดต่างๆ มาที่ E-mail address : hr@meditopthailand.com
หรือสมัครโดยตรงที่ :
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เมดิทอป จำกัด
334 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-9331133 ต่อ 252 โทรสาร 02-9330811-2

 

 
             บริษัท เมดิทอป จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำทางด้านเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือชันสูตรโรคในห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ มีสินค้าวางตลาดแล้วทั่วประเทศ ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานเพื่อรองรับการขยายงาน