ปิด
บริษัท เมดิทอป จำกัด

บริษัท เมดิทอป จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิเคราะห์ในห้องแล็บ และเครื่องมือวิทยาศาตร์ชั้นนำของประเทศไทย บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2528 โดย คุณชนินทร์ สังขธรรมวงศ์ โดยแรกเริ่มจากพนักงานเพียง 3 คน และใช้บ้านของคุณชนินทร์ในซอยรามคำแหง 21 เป็นที่ดำเนินงาน จนกระทั่งในปี พ.ศ.2537 เนื่องจากบริษัทฯขยายงานอย่างรวดเร็ว ได้ย้ายมาอยู่อาคารหลังใหม่ที่ 334 ซอยลาดพร้าว 71 (อาคารเมดิทอป 1, สูง 7 ชั้น) ซึ่งเป็นที่ทำการหลักของบริษัทฯในปัจจุบัน และเพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ในปี พ.ศ.2551 และ พ.ศ.2554 ได้ขยายเป็นอาคารเมดิทอป 2 (สูง 4 ชั้น) และอาคารเมดิทอป 3 (สูง 5 ชั้น) ในบริเวณใกล้เคียงกันตามลำดับ นอกจากนี้ ในปี พ.ศ.2556 นี้ บริษัทฯยังมีการขยายอย่างต่อเนื่องและได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเมดิทอป 4 (สูง 4 ชั้น) เพื่อใช้เป็นโกดังเก็บสินค้า มีกำหนดแล้วเสร็จประมาณกลางปี พ.ศ.2556 นี้

จากประสบการณ์กว่า 28 ปีกับสินค้าเครื่องมือแพทย์ ปัจจุบันเราเป็นที่รู้จักดีในฐานะผู้นำทางด้านเครื่องมือวิเคราะห์ในห้องแล็บ เครื่องมือแพทย์ด้านโรคหัวใจ เครื่องมือแพทย์ด้านโรคไต เครื่องมือแพทย์เวชวิกฤต และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าทั้งโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ และโรงงานทั่วประเทศ ด้วยจำนวนพนักงานกว่า 300 ท่าน และสินค้าคุณภาพมากมายหลายรายการ เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อที่จะให้ท่านสามารถมั่นใจในสินค้าและบริการของเรา

นอกจากสินค้าคุณภาพที่เรานำเข้ามาจากต่างประเทศแล้ว เรายังเป็นผู้ผลิตเครื่องล้างกระบอกกรองไตเทียม และระบบน้ำสำหรับใช้ในทางการแพทย์ เรามีความตั้งใจที่จะพัฒนาสินค้าของบริษัทฯให้มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศ ทั้งยังมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าในประเทศไทยอีกด้วย

เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพและเข้าถึงลูกค้ากลุ่มต่างๆได้อย่างทั่วถึง เราได้แบ่งกลุ่มสินค้าที่บริษัทฯนำเสนอเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้
 
 
  • กลุ่มเครื่องมือวิเคราะห์ในห้องแล็บ ได้แก่ เครื่องนับเม็ดเลือด เครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด เครื่องตรวจวิเคราะห์สารในเลือดทางอิมมูโนวิทยา เครื่องตรวจวิเคราะห์ค่ากรด ด่าง ก๊าซ และค่าที่มีความสำคัญทางคลีนิค เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกชนิดฮีโมโกลบินและโปรตีนชนิดต่างๆ เครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด เครื่องตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะอัตโนมัติ เครื่องอ่านแถบน้ำยาเคมีสำหรับตรวจปัสสาวะอัตโนมัติ เครื่องตรวจวัดปริมาณน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้วและแถบตรวจ หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ และเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดสำหรับหลอดเก็บเลือด


  • กลุ่มเครื่องมือแพทย์ด้านโรคหัวใจ ได้แก่ เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องหัวใจ-ปอดเทียม ชุดปอดเทียม เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องตรวจหาความผิดปกติภายในหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง เครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย เครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยแบบระยะไกล เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ตลอด 24 ชั่วโมง แผ่น อิเล็คโทรดสำหรับวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ สายสวนหัวใจสำหรับถ่างลิ้นหัวใจไมตรัลด้วยบอลลูน สายสวนหัวใจเพื่อขยายหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดขดลวดเคลือบยา สายสวนหัวใจเพื่อการขยายหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดขดลวด ลิ้นหัวใจเทียม


  • สินค้าแผนกเครื่องมือแพทย์ด้านโรคไต ได้แก่ เครื่องฟอกไต ตัวกรองไตเทียม สายนำเลือดเพื่อฟอกไต สายสวนหลอดเลือดดำสำหรับฟอกไต สายสวนล้างไตทางช่องท้อง เครื่องล้างตัวกรองไตเทียมแบบอัตโนมัติ เครื่องควบคุมการให้สารละลายอัตโนมัติทางหลอดเลือดดำ ชุดให้น้ำเกลือและสารละลายต่างๆ น้ำยาฆ่าเชื้อ เครื่องผสมน้ำยาอัตโนมัตสำหรับงานไตเทียม เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์แบบเคลื่อนที่ได้ สายสวนปัสสาวะชนิดสวนชั่วคราว เครื่องและอุปกรณ์ในการฟอกน้ำเหลืองให้บริสุทธิ์


  • กลุ่มเครื่องมือแพทย์เวชวิกฤต ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจ เครื่องดมยาสลบ ชุดศูนย์กลางบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยา เครื่องตรวจบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยา อุปกรณ์สำหรับตรวจบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยา อัตราซาวน์เจล


  • กลุ่มเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เครื่องทดสอบการละลายของยา เครื่องวัดการกร่อนของเม็ดยา เครื่องปั่นเหวี่ยง เครื่องอบไอน้ำความดันสูง ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ เครื่องแยกขนาดสารพันธุกรรมด้วยประจุไฟฟ้าพร้อมเครื่องจ่ายไฟ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม เครื่องวิเคราะห์โปรตีน เครื่องวิเคราะห์ไขมัน ถังเพาะเลี้ยงเซลล์ เครื่องวัดขนาดอนุภาค ปิเปตต์ เครื่องเขย่าสารละลายแบบต่างๆ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วไป


  • สินค้าสำหรับผู้ป่วย ได้แก่ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลอินฟาเรดชนิดวัดทางหู เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล เครื่องผลิตออกซิเจนชนิดพ่นละอองยาได้ เครื่องดูดเสมหะ เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด ถุงอุจจาระทางหน้าท้อง ถุงปัสสาวะทางหน้าท้อง แผ่นปิดแผล

  

ลูกค้าสำคัญ มุ่งมั่นพัฒนา รักษาคุณภาพ