ปิด
ข่าวสารและกิจกรรม
บริษัท เมดิทอป จำกัด ขอเชิญร่วมงานประชุม 13th GI Live Endoscopy Demonstration
  10 มกราคม 2558
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ขอเชิญร่วมงานประชุม 13th GI Live Endoscopy Demonstratinณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยบริษัทฯ จัดบู๊ทแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และวัสดุการแพทย์ทางด้านระบบทางเดินอาหาร ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8:30-17:00 น.
งานประชุมวิชาการส่วนอาเชียนและมหาสมุทรของการใช้ยาระงับความรู้สึก และความเจ็บปวดครั้งที่ 13 "AOSRA-PM 2015"
  10 มกราคม 2558
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการส่วนอาเชียนและมหาสมุทรของการใช้ยาระงับความรู้สึก และความเจ็บปวดครั้งที่ 13 (13th Asian and Oceanic Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine Congresss) "AOSRA-PM 2015"
งานโครงการตรวจคัดกรองและให้ความรู้ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหารจังหวัดนครพนม
  04 มกราคม 2558
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้เข้าร่วมงานโครงการคัดกรองและให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหารที่รพ.นครพนม จ.นครพนม โดยสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
งานออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จังหวัดอุตรดิตถ์
  04 มกราคม 2558
  งานออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นักศึกษาวิทยาลัยราชอาณาจักร รุ่นที่ 27 และภริยา มูลนิธิแสง-ไช้กี เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์