ปิด
ข่าวสารและกิจกรรม
บรรยากาศงานประชุมวิชาการ The 7th Asian Oceania Human Proteome Organization (AOHUPO) Congress, 2557
  19 สิงหาคม 2557
  ข้อมูลและรูปภาพการออกบู๊ทโดยทาง บริษัท เมดิทอป จำกัด ภายในงานประชุม The 7th Asian Oceania Human Proteome Organization (AOHUPO) Congress and the 9th International Symposium of Protein Society of Thailand, 2014
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยจัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 39 ประจำปี 2557
  08 สิงหาคม 2557
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้เข้าร่วมงานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการประจำปี 2557 ครั้งที่ 39 ภายใต้หัวข้อหลัก “Optimization of Surgical Practice” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
บริษัทเมดิทอป จำกัด แสดงเครื่องวิทยาศาสตร์ในการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 38 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
  28 พฤษภาคม 2557
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ร่วมแสดงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และ เครื่องมือทางห้องปฎิบัติทางการแพทย์ในงานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 38 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2557
บริษัท เมดิทอป จำกัด จัดแสดงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557
  20 พฤษภาคม 2557
  ในวันที่ 2-3 เมษายน 2557 บริษัท เมดิทอป จำกัด เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ครั้งที่ 4 (BMB2014) ณ Rama Garden Hotel & Resort จ.กรุงเทพฯ
334 ซอยลาดพร้าว 71 (สังคมสงเคราะห์เหนือ 1) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02 9331133, โทรสาร 02 9330811 02 9330812, อีเมล์ info@meditopthailand.com