ปิด
ข่าวสารและกิจกรรม
บริษัท เมดิทอป จำกัด จัดงานประชุมวิชาการ "1st Meditop Cardio-Pulmonary Conference" (1st MCPC 2014)
  15 กันยายน 2557
  บริษัท เมดิทอป จำกัด จัดงานประชุมวิชาการ "1st Meditop Cardio-Pulmonary Conference (1st MCPC 2014)" ที่โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557
งานประชุมวิชาการ "Complex Cardiovascular Intervention Forum 2014"
  15 กันยายน 2557
  บริษัท เมดิทอป จำกัด เข้าร่วมสนับสนุนการแสดงเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในงานประชุมวิชาการ "Complex Cardiovascular Intervention Forum 2014"
งานประชุมวิชาการแพทย์โรคหัวใจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5
  15 กันยายน 2557
  บริษัท เมดิทอป จำกัด เข้าร่วมสนับสนุนการแสดงเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในงานประชุมวิชาการแพทย์โรคหัวใจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5
บรรยากาศงานประชุมวิชาการ The 7th Asian Oceania Human Proteome Organization (AOHUPO) Congress, 2557
  19 สิงหาคม 2557
  ข้อมูลและรูปภาพการออกบู๊ทโดยทาง บริษัท เมดิทอป จำกัด ภายในงานประชุม The 7th Asian Oceania Human Proteome Organization (AOHUPO) Congress and the 9th International Symposium of Protein Society of Thailand, 2014
เบอร์โทรศัพท์ 02 9331133, แฟกซ์ 02 9330811 02 9330812 อีเมล์ info@meditopthailand.com