ปิด
ข่าวสารและกิจกรรม
บริษัท เมดิทอป จำกัด ร่วมออกบูทงานประชุมเครือข่ายพยาธิวิทยาค...
  30 พฤศจิกายน 2558
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ร่วมออกบูทงานประชุมเครือข่ายพยาธิวิทยาคลินิก กรมแพทย์ทหารบก ครั้งที่ 12 : Clinical Pathology network 2015 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ในวั...
งานแสดงสินค้าและงานประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม เครื...
  29 พฤศจิกายน 2558
  วันที่ 9-11 กันยายน 2558 บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้ร่วมจัดแสดงเครื่องมื่อวิทยาศาสตร์ในงานแสดงสินค้าและงานประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ภายในบู...
งานประชุมวิชาการประจำปี 2558 สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อ22 พฤศจิกายน 2558
  วันที่ 24-26 สิงหาคม 2558 บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้ร่วมจัดแสดงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในงาน CSSA 2015 ณ เมืองทองธานี ภายในบูธแสดงนวัตกรรมใหม่ของเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้สำหรับทำความสะอาดและทำ...
บริษัท เมดิทอป จำกัด จัดงานประชุมสัมมนา เรื่อง “Randox...
  18 พฤศจิกายน 2558
  แผนก Diagnostic บริษัท เมดิทอป จำกัด ตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า ในกลุ่ม Quality Management Solution (QMS) ของ บริษัท Randox Laboratories จำกัด ได้จัดงานประชุมวิชาการ เรื่อง “Randox Interna...