ปิด
ข่าวสารและกิจกรรม
งานแสดงสินค้าและงานประชุมนานาชาติ ด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 (Thailand Lab 2014)
  13 ตุลาคม 2557
  งานแสดงสินค้าและงานประชุมนานาชาติ ด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 (Thailand Lab 2014)
บริษัท เมดิทอป จำกัด จัดงานประชุมวิชาการ "1st Meditop Cardio-Pulmonary Conference" (1st MCPC 2014)
  15 กันยายน 2557
  บริษัท เมดิทอป จำกัด จัดงานประชุมวิชาการ "1st Meditop Cardio-Pulmonary Conference (1st MCPC 2014)" ที่โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557
งานประชุมวิชาการ "Complex Cardiovascular Intervention Forum 2014"
  15 กันยายน 2557
  บริษัท เมดิทอป จำกัด เข้าร่วมสนับสนุนการแสดงเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในงานประชุมวิชาการ "Complex Cardiovascular Intervention Forum 2014"
งานประชุมวิชาการแพทย์โรคหัวใจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5
  15 กันยายน 2557
  บริษัท เมดิทอป จำกัด เข้าร่วมสนับสนุนการแสดงเวชภัณฑ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในงานประชุมวิชาการแพทย์โรคหัวใจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 5
เบอร์โทรศัพท์ 02 9331133
แฟกซ์ 02 9330811, 02 9330812
อีเมล์ info@meditopthailand.com