ปิด
ข่าวสารและกิจกรรม
บริษัท เมดิทอป จำกัด แผนก Diagnostic จัดอบรมวิชาการเรื่อง &q...
  26 มกราคม 2559
  บริษัท เมดิทอป จำกัด แผนก Diagnostic จัดกิจกรรมอบรมวิชาการ หัวข้อ Urinalysis Analyzer Intermediate & Advance training course ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเมดิทอป 1 โดย...
บริษัท เมดิทอป จำกัด เข้าร่วมสนับสนุนการจัดงาน "25th Tw...
  20 มกราคม 2559
  "บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงาน โดยปีนี้คณะกรรมการได้จัดงาน "The 25th Two Days in Cardiology" ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ใน Theme ที...
บริษัท เมดิทอป จำกัด ร่วมออกบูทงานประชุมเครือข่ายพยาธิวิทยาค...
  30 พฤศจิกายน 2558
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ร่วมออกบูทงานประชุมเครือข่ายพยาธิวิทยาคลินิก กรมแพทย์ทหารบก ครั้งที่ 12 : Clinical Pathology network 2015 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษ...
งานแสดงสินค้าและงานประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม เครื...
  29 พฤศจิกายน 2558
  วันที่ 9-11 กันยายน 2558 บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้ร่วมจัดแสดงเครื่องมื่อวิทยาศาสตร์ในงานแสดงสินค้าและงานประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ภายในบู...