ปิด
ข่าวสารและกิจกรรม
บริษัท เมดิทอป จำกัด เข้าร่วมสนับสนุนการการออกบูธ (Silver Sponsor) ในงาน "Asia-Pacific Masterclass in CABG" ที่จังหวัดภูเก็ต
  04 กุมภาพันธ์ 2558
  บริษัท เมดิทอป จำกัด จะเข้าร่วมสนับสนุนการออกบูธจัดแสดงสินค้า Exhibition Booth (Silver Sponsor) ในงาน Asia-Pacific Masterclass in CABG" ณ โรงแรมฮิลตัล ภูเก็ต อะคาเดีย รีสอร์ทแอนด์สปา หาดกะรน จังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2515
การประชุมวิชาการส่วนอาเซียนและมหาสมุทรของการใช้ยาระงับความรู้สึกและความเจ็บครั้งที่ 13 ประจำปี 2015
  04 กุมภาพันธ์ 2558
  การประชุมวิชาการส่วนอาเซี่ยนและมหาสมุทรของการใช้ยาระงับความรู้สึกและความเจ็บ ครั้งที่ 13 เรื่อง “Perioperative Quality and Safety in Anesthesia and Pain Medicine : Unity in Diversity” ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2558
บริษัท เมดิทอป จำกัด ขอเชิญร่วมงานประชุม 13th GI Live Endoscopy Demonstration
  10 มกราคม 2558
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ขอเชิญร่วมงานประชุม 13th GI Live Endoscopy Demonstratinณ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยบริษัทฯ จัดบู๊ทแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และวัสดุการแพทย์ทางด้านระบบทางเดินอาหาร ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 8:30-17:00 น.
งานประชุมวิชาการส่วนอาเชียนและมหาสมุทรของการใช้ยาระงับความรู้สึก และความเจ็บปวดครั้งที่ 13 "AOSRA-PM 2015"
  10 มกราคม 2558
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการส่วนอาเชียนและมหาสมุทรของการใช้ยาระงับความรู้สึก และความเจ็บปวดครั้งที่ 13 (13th Asian and Oceanic Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine Congresss) "AOSRA-PM 2015"