ปิด
ข่าวสารและกิจกรรม
ประมวลภาพงาน Dialysis Weekend "Advances and Innovations in Dialysis" 2557
  22 เมษายน 2557
  ข้อมูลและรูปภาพการออกบู๊ทโดยทาง บริษัท เมดิทอป จำกัดภายในงานประชุม Dialysis Weekend "Advances and Innovations in Dialysis" วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ The Zign พัทยา
การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 38 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
  18 เมษายน 2557
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ขอเชิญทุกท่านที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 38 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2557 แวะชมบู๊ทของบริษัทฯ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ต่างๆทางห้องปฏิบัติทางการแพทย์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย
บรรยากาศภายในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 โดยชมรมกุมารแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย วันที่ 28-30 มีนาคม 2557
  17 เมษายน 2557
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้า ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของชมรมกุมารแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมวิลล่า พาราดี เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
บรรยากาศงานประชุมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา ประจำปี 2557 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  17 เมษายน 2557
  ข้อมูลและรูปภาพการออกบู๊ทโดยทาง บริษัท เมดิทอป จำกัดภายในงานประชุมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา ประจำปี 2557