ปิด
ข่าวสารและกิจกรรม
ประมวลภาพและบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advanced In...
  09 เมษายน 2562
  แผนก Diagnostic บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advanced Integrated Chemistry System ในวันที่ 21-22 และ 28-29 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท เมดิทอป จำกัด การอบรม...
การประชุมวิชาการราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที...
  08 มีนาคม 2562
  เรื่อง การประชุมวิชาการราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 89 ในหัวข้อเรื่อง "Amazing Anesthesia" ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ โ...
Meditop CSR Project by Two Hands Together Group
  20 ธันวาคม 2561
  Meditop CSR Project ร่วมกับกลุ่ม Two Hands Together ในโครงการเมดิทอปปันน้ำใจ บริจาคเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องครัว และซ่อมแซมอาคารสถานที่ โรงเรียนบ้านแม่อมกิ จังหวัดตาก ได้จัดกิจกรรมปันน้ำใจ โดยสมทบ...
Meditop Diag CSR Project โครงการอิ่มบุญ ปี 10
  26 พฤศจิกายน 2561
  Meditop Diag CSR Project ร่วมกับ โครงการอิ่มบุญ ปีที่ 10 ได้จัดกิจกรรม ปันน้ำใจ..แด่ โดยบริจาคเงินช่วยเหลือและมอบสิ่งของจำเป็น ให้กับมูลนิธิสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 256...