ปิด
ข่าวสารและกิจกรรม
ประมวลภาพงาน "ประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์เขตร้อน ประ...
  08 มกราคม 2561
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดแสดงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการหลากหลายสาขา อาทิเช่น เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหูมิ ชุดอุปกรณ์สำหรับเพิ่มปริมาณสารพันธ...
บริษัท เมดิทอป จำกัด เข้าร่วมออกบูธ "A-Z In Managing Ao...
  26 ธันวาคม 2560
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้เข่าร่วมออกบูธ งานประชุมวิชาการ "A-Z In Managing Aortic Aneurysm" ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 8.00-16.30 น. โดยบริษัทฯ ได้ร่วมออกบูธ โดยนำ...
ประมวลภาพและบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "LIS f...
  30 พฤศจิกายน 2560
  บรรยายเกี่ยวกับระบบ LIS เวอร์ชั่นใหม่ แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะโปรแกรมรูปแบบใหม่ และประสิทธิภาพการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นกว่าโปรแกรมเดิม ซึ่งห้องปฏิบัติการใช้กันอยู่ในปัจจุบัน บรรยายโดย คุณนฤทั...
บริษัท เมดิทอป จำกัด จัดประชุมวิชาการ "ก้าวสู่ความเป็นเ...
  24 พฤศจิกายน 2560
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดประชุมวิชาการ "ก้าวสู่ความเป็นเลิศในการใช้งานโปรแกรมอัลตร้าซาวด์ในประเทศไทย" ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 8.00-15.30 น. โดยบริษัทฯ ได้ร...