ปิด
ข่าวสารและกิจกรรม
ประชุมวิชาการสามัญใหญ่ของสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยประจำปี 2558
  28 มิถุนายน 2558
  ข้อมูลและรูปภาพการออกบู๊ทโดยทาง บริษัท เมดิทอป จำกัดภายในงานประชุมวิชาการสามัญใหญ่ของสมาคมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทยประจำปี 2558 "Holistic Nursing Care for ESRD" วันที่ 6-7 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง
การประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ. 2558 จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราช จัดขึ้นที่ Centara Grand and Conventional Center กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2558
  18 มิถุนายน 2558
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ร่วมงานประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษา 2558 "การประชุมวิชาการร่วมคณะแพทย์ศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ. 2558 จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราช"
โครงการเพื่อสังคมเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี บริษัทเมดิทอป จำกัด
  11 มิถุนายน 2558
  โครงการเพื่อสังคมเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี บริษัทเมดิทอป จำกัด
การบรรยายวิชาการหัวข้อ " Factors that affect on accurate HbA1c results and How to avoid reporting of misleading HbA1c results " ในการประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 39
  11 มิถุนายน 2558
  งานบรรยายวิชาการ " Factors that affect on accurate HbA1c results and How to avoid reporting of misleading HbA1c results " ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558