ปิด
ข่าวสารและกิจกรรม
Patient Care Division ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสำหรับ Ostomy และ Ostomate
  28 สิงหาคม 2558
  แผนกอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย (PCD) ได้เข้าร่วมกิจกรรมในการจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการ"โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ออสโตเมท" กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ณ สุรไกร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร วันที่ 1-2 สิงหาคม 2558
การสัมมนา The Highly Innovative Permanent Catheter For Hemodialysis วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 เวลา 18.00 น. ถึง 21.00 น. ณ โรงแรม Holiday Inn พัทยา
  28 สิงหาคม 2558
  ข้อมูลและรูปภาพการจัดงานสัมมนา ของ บริษัท เมดิทอป จำกัด ในหัวข้อ The Highly Innovative Permanent Catheter For Hemodialysis ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558 เวลา 18.00-21.00 น.
  ณ โรงแรมฮอล์ลิเดย์ อินน์ พัทยา
งานประชุมประจำปี 2558 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย "Current Trends In The Global Nephrology" และ APSN/NST Continuing Medical Education (CME) Course
  28 สิงหาคม 2558
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ออกบู๊ธงานประชุมประจำปี 2558 สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย "Current Trends In The Global Nephrology" และ APSN/NST Continuing Medical Education (CME) Course
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน การบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก รุ่น Dimension system"
  28 สิงหาคม 2558
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน การบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิก รุ่น Dimension system" ที่บริษัทเมดิทอป จำกัด ในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558