ปิด
ข่าวสารและกิจกรรม
งานประชุมวิชาการประจำปี 2559 สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อ เ...
  23 สิงหาคม 2559
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ขอเชิญทุกท่านร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2559 สมาคมศูนย์กลางงานปราศจากเชื้อประจำปี 2559 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 งหาคม 2559 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ห้องจูบิลี่ เมื...
บริษัท เมดิทอป จำกัด จัดงานประชุมสัมมนา เรื่อง “Doing ...
  21 กรกฏาคม 2559
  แผนก Diagnostic บริษัท เมดิทอป จำกัด ในกลุ่ม Quality Management Solution (QMS) ของ บริษัท Randox Laboratories จำกัด ได้จัดงานประชุมวิชาการ เรื่อง “Doing The Right QC Right” รุ่นที่ 2 ในว...
งานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 41 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งป...
  04 กรกฏาคม 2559
  โดยบริษัท เมดิทอป จำกัด ฝ่ายอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย (Patient Care Division) ฝ่ายเครื่องมือแพทย์เวชวิกฤติ (Critical Care Division) และฝ่ายเครื่องมือชันสูตร(Diagnostic Division) ได้เข้าร่วมการประชุมในค...
บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้นำรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายเสื้อโปโ...
  09 มิถุนายน 2559
  ภาพกิจกรรม Meditop CSR Project ในวันที่ 31 พ.ค-3 มิ.ย 2559 บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้นำรายได้จากการจำหน่ายเสื้อโปโล MDT CSR ที่บูธเมดิทอป โดยรายได้ทั้งหมดได้มอบให้กับ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ จ.ชลบุรี รวมเป็...