ปิด
ข่าวสารและกิจกรรม
บรรยากาศงานประชุมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา ประจำปี 2557 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  17 เมษายน 2557
  ข้อมูลและรูปภาพการออกบู๊ทโดยทาง บริษัท เมดิทอป จำกัดภายในงานประชุมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา ประจำปี 2557
โครงการอิ่มบุญปีที่ 6, 2557 (ส่วนที่ 2)
  16 เมษายน 2557
  บริษัท เมดิทอป จำกัด โดยโครงการอิ่มบุญปีที่ 6 ขอขอบคุณห้องปฏิบัติการต่างๆและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมบริจาคสมทบทุนและมอบสิ่งของจำเป็นให้กับน้องๆที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
งานประชุมวิชาการประจำปี Women's & Men's Health, 2557
  16 เมษายน 2557
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ขอเชิญทุกท่านร่วมงานโครงการประชุมวิชาการ "Women's & Men's Health" ในวันที่ 20 เมษายน 2557 ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย
ประมวลบรรยากาศงานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมศัลแพทย์ทรวงอก แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28
  26 มีนาคม 2557
  งานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมศัลแพทย์ทรวงอก แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 และ ครบรอบ 30 ปี สมาคมฯ ซึ่งได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2557