ปิด
ข่าวสารและกิจกรรม
งานประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปี 2559 ในหัวข...
  22 ธันวาคม 2559
  วันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้ร่วมออกบู้ทในงาน JITMM 2016 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ภายในงานแสดง มีนวัตกรรมใหม่ๆ ของเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้สำหรับห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะ...
งานแสดงสินค้าและงานประชุมนานาชาติด้านเครื่องมือ เทคโนโลยี นว...
  19 ธันวาคม 2559
  วันที่ 21-23 กันยายน 2559 บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้ร่วมงานThailand LAB 2016 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคภายในบูธมีนวัตกรรมใหม่ของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับห้องปฏิบัติการ อาทิ...
บริษัท เมดิทอป จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มประ...
  08 พฤศจิกายน 2559
  แผนก Diagnostic บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์และการบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีและอิเลคโตรไลท์ในเลือดอัตโนมัติ ในวันที่ 28 ตุลาคม ...
บริษัท เมดิทอป จำกัด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advanc...
  29 สิงหาคม 2559
  แผนก Diagnostic บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advanced Hematology Analyzer training course for supervisor users ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท เมดิทอปจ...