ปิด
ข่าวสารและกิจกรรม
ประมวลภาพและบรรยากาศการอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องน...
  31 มกราคม 2560
  ในวันจันทร์ที่ 16 และ วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 ทางบริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องนับเม็ดเลือดและไถย้อมสไลด์อัตโนมัติ สำหรับโรงพยาบาลยะลา ช่วงเช้าบรรยายภาคทฤษฎีเ...
งานประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปี 2559 ในหัวข...
  22 ธันวาคม 2559
  วันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้ร่วมออกบู้ทในงาน JITMM 2016 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ภายในงานแสดง มีนวัตกรรมใหม่ๆ ของเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้สำหรับห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะ...
งานแสดงสินค้าและงานประชุมนานาชาติด้านเครื่องมือ เทคโนโลยี นว...
  19 ธันวาคม 2559
  วันที่ 21-23 กันยายน 2559 บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้ร่วมงานThailand LAB 2016 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคภายในบูธมีนวัตกรรมใหม่ของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับห้องปฏิบัติการ อาทิ...
บริษัท เมดิทอป จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มประ...
  08 พฤศจิกายน 2559
  แผนก Diagnostic บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์และการบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีและอิเลคโตรไลท์ในเลือดอัตโนมัติ ในวันที่ 28 ตุลาคม ...