ปิด
ข่าวสารและกิจกรรม
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย จะจัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 39 ประจำปี 2557
  03 มิถุนายน 2557
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ขอเชิญร่วมงานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 39 ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 10 - 13 กรกฏาคม 2557 โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ภายใต้ หัวข้อหลัก "Optimization of Surgical Practice"
The 7th Asian Oceania Human Proteome Organization (AOHUPO), 2557
  28 พฤษภาคม 2557
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ขอเชิญทุกท่านร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th Asian Oceania Human Proteome Organization (AOHUPO) Congress and the 9th International Symposium of Protein Society of Thailand
บริษัทเมดิทอป จำกัด แสดงเครื่องวิทยาศาสตร์ในการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 38 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
  28 พฤษภาคม 2557
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ร่วมแสดงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และ เครื่องมือทางห้องปฎิบัติทางการแพทย์ในงานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 38 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2557
บริษัท เมดิทอป จำกัด จัดแสดงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557
  20 พฤษภาคม 2557
  ในวันที่ 2-3 เมษายน 2557 บริษัท เมดิทอป จำกัด เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ครั้งที่ 4 (BMB2014) ณ Rama Garden Hotel & Resort จ.กรุงเทพฯ
334 ซอยลาดพร้าว 71 (สังคมสงเคราะห์เหนือ 1) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02 9331133, โทรสาร 02 9330811 02 9330812, อีเมล์ info@meditopthailand.com