ปิด
ข่าวสารและกิจกรรม
การอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมคุณภาพและแนวทางการแก้ปัญหาสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ วันที่ 11 พฤษภาคม 2558
  19 พฤษภาคม 2558
  บริษัท เมดิทอป จำกัด เข้าร่วมสนับสนุนการอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมคุณภาพและแนวทางการแก้ปัญหาสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จัดโดยภาควิชาเคมีคลินิค คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การตรวจวินิจฉัยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียและการวิเคราะห์คู่เสี่ยง " ณ บริษัทเมดิทอป จำกัด วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558
  04 เมษายน 2558
  การบรรยายแนวทางการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียฉบับใหม่ ปี 2557 ข้อควรวะวังในการลงผลการสอบเทียบผลการประเมินการตรวจวิเคราะห์ระหว่างห้องปฏิบัติการและการแก้ปัญหาต่างๆที่พบได้บ่อยของการตรวจวิเคราะห์และการวิเคราะห์คู่เสี่ยง
งานประชุมวิชาการ Annual Meeting of Ramathibodi Anesthesia ครั้งที่ 2 "Intensive Aneshtesia 2015"
  03 เมษายน 2558
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ Annual Meeting of Ramathibodi Anesthesia ครั้งที่สอง เรื่อง “Intensive Anesthesia 2015”
บริษัท เมดิทอป จำกัด เข้าร่วมสนับสนุนงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 โดยชมรมกุมารแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
  03 เมษายน 2558
  บริษัท เมดิทอป จำกัด เข้าร่วมสนับสนุนงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 โดยชมรมกุมารแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเฟลิกซ์รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม 2558