ปิด
ข่าวสารและกิจกรรม
บริษัท เมดิทอป จำกัด เปิดตัวสินค้าออนไลน์สำหรับผู้ป่วยและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
  24 เมษายน 2557
  สินค้าคุณภาพ จากบริษัท เมดิทอป จำกัด
ประมวลภาพงาน Dialysis Weekend "Advances and Innovations in Dialysis" 2557
  22 เมษายน 2557
  ข้อมูลและรูปภาพการออกบู๊ทโดยทาง บริษัท เมดิทอป จำกัดภายในงานประชุม Dialysis Weekend "Advances and Innovations in Dialysis" วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ The Zign พัทยา
การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 38 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
  18 เมษายน 2557
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ขอเชิญทุกท่านที่เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 38 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2557 แวะชมบู๊ทของบริษัทฯ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ต่างๆทางห้องปฏิบัติทางการแพทย์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย
บรรยากาศภายในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 โดยชมรมกุมารแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย วันที่ 28-30 มีนาคม 2557
  17 เมษายน 2557
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้า ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ของชมรมกุมารแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมวิลล่า พาราดี เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา