ปิด
ข่าวสารและกิจกรรม
บริษัท เมดิทอป จำกัด ร่วมงาน MEDLAB Asia Pacific 2016 วันที่...
  25 เมษายน 2559
  วันที่ 21-23 มีนาคม 2559 บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้รับเกียรติจากนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย และคณะ ร่วมเดินทางเข้าร่วมงานวิชาการนานาชาติ MEDLAB Asia Pacific 2016 และเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าภายใน...
ภาพกิจกรรมของ บริษัทเมดิทอป จำกัด ในงานประชุมสัมมนาวิชาการธา...
  23 มีนาคม 2559
  ภาพกิจกรรมระหว่างของ บริษัทเมดิทอป จำกัด ในงานประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ที่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ระหว่างวันที่ 9 - 11 มีนาคม พ.ศ.2559 บริษัท เมดิทอป จำก...
ภาพกิจกรรมระหว่างงานสัมมนา Sebia User Group Meeting ที่โรงแร...
  23 มีนาคม 2559
  ภาพกิจกรรมระหว่างงานสัมมนา Sebia User Group Meeting ที่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2559 บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัว...
ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 32 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประ...
  10 กุมภาพันธ์ 2559
  โดยบริษัทเมดิทอป จำกัด ฝ่ายอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย (Patient Care Division) ไปร่วมงาน บริษัทฯ มีความยินดี ขอเชิญชวนแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน และเยี่ยมชมบูธของบริษัทฯ ในช่วงเ...