ปิด
ข่าวสารและกิจกรรม
ภาพงานบรรยายวิชาการหัวข้อ "Critical role of EQA program...
  24 กรกฏาคม 2566
  ภาพงานบรรยายวิชาการหัวข้อ "บทบาทสำคัญของการประเมินคุณภาพห้องปฎิบัติการโดยองค์กรภายนอกในการเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือให้กับห้องปฎิบัติการ" ระหว่างการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการ...
การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา 4 สถาบันประจำปี 2566
  18 พฤษภาคม 2566
  การประชุมวิชาการวิสัญญีวิทยา 4 สถาบัน ประจำปี 2566ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (SCIEN...
ประมวลภาพงานจัดแสดงสินค้าในงานสัมมนาหัวข้อ Process Validatio...
  08 มีนาคม 2566
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้เข้าร่วมจัดแสดงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการทางยา อาทิเช่น เครื่องวัดการซึมผ่านของยา เครื่องล้างเครื่องแก้วอัตโนมัติ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ และเครื...
ประมวลภาพงานนิทรรศการ Thailand LAB International 2022 ระหว่า...
  08 มีนาคม 2566
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดแสดงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา อาหารและยา ฯลฯ อาทิเช่น ถังหมัก เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง เครื่องล้างเครื่...