ปิด
จำนวน 123 รายการ 17 - 24
‹ ก่อนหน้า 1 2 3 ... 4 16 ถัดไป ›
   
งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 86 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แ ...
  16 ตุลาคม 2560
  งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 86 ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม ดุสิตธานี กรุงเทพฯ ในหัวข้อ 'Traveling for Best Guideline Revisited' เพื่อส่ง...
ประมวลภาพและบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Aut ...
  10 ตุลาคม 2560
  ในวันที่ 26-29 กันยายน 2560 บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Automated Hematology Analyzer Training Course สำหรับลูกค้าขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้รับความรู้เชิงลึกอย่างละเอียดเ...
ประมวลภาพงาน "Thailand LAB International 2017" ในว ...
  26 กันยายน 2560
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดแสดงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเหมาะสำหรับห้องปฏิบัติการหลากหลายสาขา อาทิเช่น เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหูมิ เครื่องล้างอัตโนมัติ ตู้ปลอดเชื้อ เครื่อ...
ประมวลภาพและบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Aut ...
  12 กันยายน 2560
  ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 และ 31 สิงหาคม- 1 กันยายน 2560 บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Automated Hematology Analyzer training course สำหรับลูกค้าขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได...
ประมวลภาพงาน "เปิดห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือ 60" ...
  12 กันยายน 2560
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดแสดงเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อและเครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งเหมาะสำหรับสำหรับห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือในสถาบันการศึกษา รวมถึ...
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประ ...
  22 สิงหาคม 2560
  11th Northeast Anesthesiolody Academic Restoration congresses on 19-21 July 2560 at AVANI Khon Kaen & Concention centre The objective is to increase the potential of Resident and Anesthetist ....
ประมวลภาพและบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Aut ...
  10 สิงหาคม 2560
  ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 และ 26-27 กรกฎาคม 2560 บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Automated Hematology Analyzer training course สำหรับผู้ใช้งานเพื่อได้รับความรู้เชิงลึก...
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการบำบัดโรคสั ...
  02 สิงหาคม 2560
  ในการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้รับความสนใจจากสัตวแพทย์ และบุคลากที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทฯ จึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้แวะมาเยี่ยมชมบริษัทฯ ในเวลาดังกล่าว และหวังเ...