ปิด
จำนวน 120 รายการ 17 - 24
‹ ก่อนหน้า 1 2 3 ... 4 15 ถัดไป ›
   
ประมวลภาพและบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Aut ...
  12 กันยายน 2560
  ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 และ 31 สิงหาคม- 1 กันยายน 2560 บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Automated Hematology Analyzer training course สำหรับลูกค้าขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได...
ประมวลภาพงาน "เปิดห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือ 60" ...
  12 กันยายน 2560
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดแสดงเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อและเครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งเหมาะสำหรับสำหรับห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือในสถาบันการศึกษา รวมถึ...
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประ ...
  22 สิงหาคม 2560
  11th Northeast Anesthesiolody Academic Restoration congresses on 19-21 July 2560 at AVANI Khon Kaen & Concention centre The objective is to increase the potential of Resident and Anesthetist ....
ประมวลภาพและบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Aut ...
  10 สิงหาคม 2560
  ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 และ 26-27 กรกฎาคม 2560 บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Automated Hematology Analyzer training course สำหรับผู้ใช้งานเพื่อได้รับความรู้เชิงลึก...
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการบำบัดโรคสั ...
  02 สิงหาคม 2560
  ในการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้รับความสนใจจากสัตวแพทย์ และบุคลากที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทฯ จึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้แวะมาเยี่ยมชมบริษัทฯ ในเวลาดังกล่าว และหวังเ...
ภาพกิจกรรมของบริษัทเมดิทอป ในงานประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเม ...
  25 กรกฏาคม 2560
  ภาพกิจกรรมของบริษัทเมดิทอป จำกัด ในงานประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น วันพุธที่ 6 -7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้เน้นถึงผลิตภัณฑ์...
ภาพกิจกรรมระหว่างงานสัมมนา SEBIA User Group Meeting ที่โรงแร ...
  24 กรกฏาคม 2560
  ภาพกิจกรรมระหว่างงานสัมมนา SEBIA User Group Meeting ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2560 โดยบริษัทเมดิทอปได้เรียนเชิญ รศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ, รศ.กุลนภา ฟู่เจริญและ ศ.นพ....
ภาพงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 42 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห ...
  20 กรกฏาคม 2560
  ในการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้รับความสนใจจากแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์เป็นจำนวนมาก ทางบริษัทฯ จึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้แวะมาเยี่ยมชมบริษัทฯ ในเวลาดังกล่าว และหวั...