ปิด
จำนวน 104 รายการ 17 - 24
‹ ก่อนหน้า 1 2 3 ... 4 13 ถัดไป ›
   
ประมวลภาพและบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Aut ...
  22 มิถุนายน 2560
  ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 60 และ 8-9 มิถุนายน 2560 บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Automated Hematology Analyzer Workshop สำหรับผู้ใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับความร...
ภาพกิจกรรมระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานและกา ...
  02 มิถุนายน 2560
  ภาพกิจกรรมต่างๆระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของฮีโมโกลบิน" ณ บริษัทเมดิทอป จำกัด ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 มีการบรรยายถึงเ...
ประมวลภาพและบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "LIS f ...
  12 พฤษภาคม 2560
  26 เมษายน 2560 ในวันแรกบรรยายเกี่ยวกับระบบ LIS เวอร์ชั่นใหม่ แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะโปรแกรมรูปแบบใหม่ และประสิทธิภาพการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นกว่าโปรแกรมเดิม ซึ่งห้องปฏิบัติการใช้กันอยู่ในปัจจุบัน บรร...
ภาพกิจกรรมระหว่างการออกบูธในงานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมโลหิ ...
  10 มีนาคม 2560
  ภาพกิจกรรมระหว่างการออกบูธในงานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 50 ในวันที่ 1 - 4 มีนาคม พ.ค. 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ บริษัทเมดิทอปได้นำเครื...
ประมวลภาพและบรรยากาศการอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องน ...
  31 มกราคม 2560
  ในวันจันทร์ที่ 16 และ วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 ทางบริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องนับเม็ดเลือดและไถย้อมสไลด์อัตโนมัติ สำหรับโรงพยาบาลยะลา ช่วงเช้าบรรยายภาคทฤษฎีเ...
งานประชุมวิชาการนานาชาติเวชศาสตร์เขตร้อน ประจำปี 2559 ในหัวข ...
  22 ธันวาคม 2559
  วันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้ร่วมออกบู้ทในงาน JITMM 2016 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ภายในงานแสดง มีนวัตกรรมใหม่ๆ ของเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้สำหรับห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะ...
งานแสดงสินค้าและงานประชุมนานาชาติด้านเครื่องมือ เทคโนโลยี นว ...
  19 ธันวาคม 2559
  วันที่ 21-23 กันยายน 2559 บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้ร่วมงานThailand LAB 2016 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคภายในบูธมีนวัตกรรมใหม่ของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับห้องปฏิบัติการ อาทิ...
บริษัท เมดิทอป จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มประ ...
  08 พฤศจิกายน 2559
  แผนก Diagnostic บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์และการบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีและอิเลคโตรไลท์ในเลือดอัตโนมัติ ในวันที่ 28 ตุลาคม ...