ปิด
จำนวน 123 รายการ 9 - 16
‹ ก่อนหน้า 1 2 ... 3 16 ถัดไป ›
   
บริษัท เมดิทอป จำกัด จัดประชุมวิชาการ "ก้าวสู่ความเป็นเ ...
  24 พฤศจิกายน 2560
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดประชุมวิชาการ "ก้าวสู่ความเป็นเลิศในการใช้งานโปรแกรมอัลตร้าซาวด์ในประเทศไทย" ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 8.00-15.30 น. โดยบริษัทฯ ได้ร...
ประมวลภาพและบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Aut ...
  24 พฤศจิกายน 2560
  ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2560 บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Automated Hematology Analyzer สำหรับลูกค้าขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้รับความรู้เชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับเครื่อ...
ภาพกิจกรรมระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจ
...
  21 พฤศจิกายน 2560
  ภาพกิจกรรมระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจวินิจฉัยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียและการประเมินคู่เสี่ยง" ณ บริษัทเมดิทอป จำกัด ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 มีการบรรยายถึงแนวทาง...
บริษัท เมดิทอป จำกัด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Automat ...
  21 พฤศจิกายน 2560
  แผนก Diagnostic บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Automated Clinical Chemistry Analyzer Training course ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท เมดิทอป จำกัด การอบร...
บริษัท เมดิทอป จำกัด จัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง &ld ...
  17 พฤศจิกายน 2560
  แผนก Diagnostic บริษัท เมดิทอป จำกัด ในกลุ่ม Quality Management Solution (QMS) ของ บริษัท Randox Laboratories จำกัด ได้จัดงานประชุมวิชาการ เรื่อง “International Quality Assessment Scheme...
ประมวลภาพและบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Aut ...
  10 พฤศจิกายน 2560
  ในวันที่ 17-20 ตุลาคม 2560 บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Automated Hematology Analyzerสำหรับลูกค้าขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้รับความรู้เชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับเครื่องวิเ...
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมบูธ Meditop ในการประชุมวิชาการนา ...
  08 พฤศจิกายน 2560
  บริษัท เมดิทอป จำกัด มีความยินดีขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าเยี่ยมชมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือวิเคราะห์ อาทิเช่น เครื่องเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมด้วยเทคนิค Loop-mediated Isothermal Amplification (L...
งานประชุมวิชาการร่วม 3 สถาบัน (Joint Conference Medical Scie ...
  16 ตุลาคม 2560
  งานประชุมวิชาการร่วม 3 สถาบัน (Joint Conference in Medical Sciences: Chula-Rama-Siriraj; JCMS 2017) ในวันที่ 13-15 กันยายน 2560 ณ Centara Grand and Bangkok Center @ Central World กรุงเทพมหานคร ...