ปิด
จำนวน 123 รายการ 97 - 104
‹ ก่อนหน้า 1 ... 12 13 ... 14 16 ถัดไป ›
   
บรรยากาศงานประชุมวิชาการ The 7th Asian Oceania Human Proteom ...
  19 สิงหาคม 2557
  สมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 (7th AOHUPO Congress and 9th International Symposium of the Protein Society of Thailand) ได้ถูกจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 57 ที่โรงแรมมิร...
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยจัดการประชุมวิชาการประจำปีค ...
  08 สิงหาคม 2557
  บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้เข้าร่วมงานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย การประชุมวิชาการประจำปี 2557 ครั้งที่ 39 ภายใต้หัวข้อหลัก “Optimization of Surgical Practice” ที่จัดขึ้นระหว่าง...
บริษัทเมดิทอป จำกัด แสดงเครื่องวิทยาศาสตร์ในการประชุมวิชาการ ...
  28 พฤษภาคม 2557
  บริษัท เมดิทอป จำกัดเข้าร่วมแสดงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเครื่องทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ อาทิเช่นเครื่องขยายสารพันธุกรรม (PCR : MultiGene Optimax model, Labnet), เครื่องล้างความถี่สูง (Ultra...
บริษัท เมดิทอป จำกัด จัดแสดงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ในการประชุ ...
  20 พฤษภาคม 2557
  โดยทางบริษัทได้เข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติสาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล ครั้งที่ 4 (BMB2014) สถานที่จัดงานคือ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ แอนด์ รีสอร์ท โดย งาน BMB2014 เป็...
การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6& ...
  20 พฤษภาคม 2557
  บริษัท เมดิทอป จำกัดเข้าร่วมแสดงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ อาทิเช่นเครื่องขยายสารพันธุกรรม (PCR : MultiGene Optimax model, Labnet), เครื่องล้างความถี่สูง (Ultrasonic bath, Branson) และ เครื่องมือเกี่...
ประมวลงานจัดแสดงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประชุมวิชาการระดับนานาช ...
  15 พฤษภาคม 2557
  โดยทางบริษัทได้เข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Pure and Applied Chemistry International Conference 2014 (PACCON2014)” ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นทร...
งานประชุมวิชาการประจำปี ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศฟิลิปปินส์ ณ ...
  15 พฤษภาคม 2557
  ในวันที่ 24-26เมษายน 2557 ที่ผ่านมา บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้เข้าร่วมงานงานประชุมวิชาการประจำปี ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศฟิลิปปินส์ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่ได้นำเสนอผล...
ภาพกิจกรรมของบริษัทเมดิทอป จำกัด ระหว่างการประชุมวิชาการประจ ...
  12 พฤษภาคม 2557
  ภาพกิจกกรรมต่างๆที่บู๊ทของบริษัท เมดิทอป จำกัด ในงานประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 38 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2557 การมีแสดงผลิตภัณฑ์ทา...