บริษัท เมดิทอป บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว และ เครื่องวัดความดันสอดแขน แก่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และโรงพยาบาลสนามเอราวัณ3 ในการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด-19

07 พฤษภาคม 2564

   

  เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 บริษัท เมดิทอป ได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำหรับใช้ที่วอร์ดดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และโรงพยาบาลสนามเอราวัณ 3
  โดยทางบริษัทได้ร่วมบริจาค

  1. เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร จำนวน 6 เครื่อง และขนาด 8 ลิตร จำนวน 5 เครื่อง
  2. เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว เป็นจำนวน 23 เครื่อง
  3. เครื่องวัดความดันแบบสอดแขน พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 1 เครื่อง

   

  โดยทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์นั้นจะสามารถช่วยดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด-19 และช่วยสนับสนุนทางโรงพยาบาลรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน