ประมวลภาพงาน "เปิดห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือ 60" (Open Lab 2017@CSTE_SUT) ในวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

12 กันยายน 2560

    บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้จัดแสดงเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อและเครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งเหมาะสำหรับสำหรับห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือในสถาบันการศึกษา รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ภายในงานได้รับความสนใจจากบุคลากรจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี อนึ่งทางบรษัทขอขอบพระคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์มา ณ โอกาสนี้