ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การประชุมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11

22 สิงหาคม 2560

  11th Northeast Anesthesiolody Academic Restoration congresses on 19-21 July 2560 at AVANI Khon Kaen & Concention centre The objective is to increase the potential of Resident and Anesthetist . The Hightlight are Pre-congress Workshop : 19 July 2560 - Airway simulation sharing new technologies - Perioperative ultresound in anesthesia (For doctor) - Up-to-date monitoring for CVS optimization - to facing difficult situations for Anesthetist Hightlight : 20-21 กรกฎาคม 2560 -The brain working together : ระดมสมอง เพื่อสมอง - Fast track cardiac anesthesia : ตื่นไว หัวใจปลอดภัย - Team approach to crisis response : วิกฤต สร้างโอกาส - Multidisciplinary in obstetric anesthesia : แม่ safety, เบบี้ survive - Together for pain relief in liver surgery : ร่วมแรงร่วมใจ เลิกปวดตับกัน - ERAS : Role of anesthesiologist : ตื่นเร็ว ฟื้นตัวไว ไร้"เสี่ยง" - ANTS-AP : Anesthesia Non-Techical Skill for anesthesia practitioner : ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของวิสัญญีพยาบาล 4.0 - มหันตภัยไร้เงา ใน OR - ก้าวทันเครื่องดมยา ในยุค Thailand 4.0 - สุข....ทุกลมหายใจ สไตล์ "ดังตฤณ"โดย "คุณศรันย์ ไมตรีเวช"

  ซึ่งในปีนี้ บริษัท เมดิทอป จำกัด มีการสาธิตการใช้เครื่องต่างๆ อาทิ

  1. เครื่องดมยาสลบ (Anesthesia machine)
  2. เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ (Patient Monitor) และ Electronic Chart Record
  3. รถสำหรับจัดเก็บ, เตรียมยาสำหรับงานวิสัญญี และงานห้องฉุกเฉิน (Anesthesia and Emergency cart)

  Meditop thank you all anesthesiologists and nurses attending dropping by,
  we hope to see you again in the next event.
  THANK YOU ^_^