งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 23

02 สิงหาคม 2560

    ในการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้รับความสนใจจากสัตวแพทย์ และบุคลากที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ทางบริษัทฯ จึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้แวะมาเยี่ยมชมบริษัทฯ ในเวลาดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางบริษัทฯ จะได้พบกันอีกครั้งในครั้งต่อไป