ภาพงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 42 ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

20 กรกฏาคม 2560

    ในการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ บริษัท เมดิทอป จำกัด ได้รับความสนใจจากแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์เป็นจำนวนมาก ทางบริษัทฯ จึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้แวะมาเยี่ยมชมบริษัทฯ ในเวลาดังกล่าว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางบริษัทฯ จะได้พบกันอีกครั้งในครั้งต่อไป