เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

 

       
   
  ลักษณะงาน
  พนักงานประจำ
   
  สถานที่ปฏิบัติงาน
  บริษัท เมดิทอป จำกัด
   
  รายละเอียดงาน

  - จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆ ในการจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ
  - จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ
  - ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งในและนอกบริษัท เพื่อการจัดซื้อ การนำเข้า การส่งออก สินค้าต่างประเทศ
  - จัดเตรียมและดูแลความเรียบร้อยของสินค้าเพื่อส่งออก
  - รับผิดชอบการคัดเลือกและประเมินผู้ขาย
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   
  คุณสมบัติผู้สมัครงาน

  - เพศ ชาย / หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
  - การศึกษา ปริญญาตรี สาขา ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  - มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม

       
   
     
  สวัสดิการ :
  โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, การรักษาพยาบาล, ตรวจสุขภาพประจำปี, ประกันสังคม, งานเลี้ยงประจำปี, เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
  สนใจติดต่อได้ที่ :
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เมดิทอป จำกัด
  วิธีการสมัคร :
  จัดส่งประวัติและรายละเอียดต่างๆ มาที่ E-mail address : hr@meditopthailand.com
  หรือสมัครโดยตรงที่ :
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เมดิทอป จำกัด
  334 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
  เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  โทร. 02-9331133 ต่อ 252 โทรสาร 02-9330811-2