เจ้าหน้าที่การเงิน : ฝ่ายการเงิน

 

       
   
  ลักษณะงาน
  พนักงานประจำ
   
  สถานที่ปฏิบัติงาน
  บริษัท เมดิทอป จำกัด
   
  รายละเอียดงาน
  • ดูการจ่ายเงินสดย่อย พร้อมการตั้งเบิก
  • ตรวจสอบใบสำคัยจ่ายให้ถูกต้อง
  • ดูแลการชำระค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ของบริษัท
  • จัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าประกันรถยนต์ เบิกเงินล่วงหน้า เป็นต้น
   
  คุณสมบัติผู้สมัครงาน
  • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือ การเงิน
  • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
       
   
     
  สวัสดิการ :
  โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, การรักษาพยาบาล, ตรวจสุขภาพประจำปี, ประกันสังคม, งานเลี้ยงประจำปี, เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
  สนใจติดต่อได้ที่ :
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เมดิทอป จำกัด
  วิธีการสมัคร :
  จัดส่งประวัติและรายละเอียดต่างๆ มาที่ E-mail address : hr@meditopthailand.com
  หรือสมัครโดยตรงที่ :
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เมดิทอป จำกัด
  334 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
  เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  โทร. 02-9331133 ต่อ 252 โทรสาร 02-9330811-2