ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ (เครื่องมือวิเคราะห์) : ฝ่าย Diagnostic

 

       
   
  ลักษณะงาน
  พนักงานประจำ
   
  สถานที่ปฏิบัติงาน
  บริษัท เมดิทอป จำกัด
   
  รายละเอียดงาน
  • จัดเตรียมเอกสารส่งเสริมการขาย
  • ฝึกอบรมผู้แทนขายและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ในตัวสินค้า จนสามารถปฏิบัติงานได้
  • ให้การสนับสนุนผู้แทนขายในรายละเอียดของสินค้า หรือในเทคโนโลยีขั้นสูง
  • ออกเยี่ยมลูกค้าเป้าหมายเพื่อนำเสนอสินค้า รวมทั้งทราบความเคลื่อนไหวของตลาดและคู่แข่ง
  • ควบคุมดูแลระดับปริมาณสินค้าคงคลัง
   
  คุณสมบัติผู้สมัครงาน
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านวิทยาศาสตร์ เช่น เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค กายภาพบำบัด พยาบาล อุปกรณ์การแพทย์ วิทยาศาสตร์หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานด้านเครื่องมือแพทย์อย่างน้อย 2 ปี
       
   
     
  สวัสดิการ :
  โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, การรักษาพยาบาล, ตรวจสุขภาพประจำปี, ประกันสังคม, งานเลี้ยงประจำปี, เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
  สนใจติดต่อได้ที่ :
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เมดิทอป จำกัด
  วิธีการสมัคร :
  จัดส่งประวัติและรายละเอียดต่างๆ มาที่ E-mail address : hr@meditopthailand.com
  หรือสมัครโดยตรงที่ :
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เมดิทอป จำกัด
  334 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
  เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  โทร. 02-9331133 ต่อ 252 โทรสาร 02-9330811-2