เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (RA): จัดซื้อต่างประเทศ

 

       
   
  ลักษณะงาน
  พนักงานประจำ
   
  สถานที่ปฏิบัติงาน
  บริษัท เมดิทอป จำกัด
   
  รายละเอียดงาน
  • จัดทำ เตรียมเอกสาร และ ติดต่อประสานงานกับบริษัทและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • ขึ้นทะเบียนสินค้านำเข้า (สินค้าทางการแพทย์)
  • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
   
  คุณสมบัติผู้สมัครงาน
  • เพศชาย / หญิง
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาภาษาอังกฤษ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
       
   
     
  สวัสดิการ :
  โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, การรักษาพยาบาล, ตรวจสุขภาพประจำปี, ประกันสังคม, งานเลี้ยงประจำปี, เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
  สนใจติดต่อได้ที่ :
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เมดิทอป จำกัด
  วิธีการสมัคร :
  จัดส่งประวัติและรายละเอียดต่างๆ มาที่ E-mail address : hr@meditopthailand.com
  หรือสมัครโดยตรงที่ :
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เมดิทอป จำกัด
  334 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
  เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  โทร. 02-9331133 ต่อ 252 โทรสาร 02-9330811-2