วิศวกรบริการ : ฝ่ายเครื่องมือแพทย์ด้านหลอดเลือด

 

       
   
  ลักษณะงาน
  พนักงานประจำ
   
  สถานที่ปฏิบัติงาน
  บริษัท เมดิทอป จำกัด
   
  รายละเอียดงาน
  • ทำการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือที่รับผิดชอบ
  • แนะนำลูกค้าเกี่ยวกับการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องอย่างถูกวิธี
  • แนะนำการแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้า
   
  คุณสมบัติผู้สมัครงาน
  •  ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล ชีวการแพทย์อุปกรณ์การแพทย์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
       
   
     
  สวัสดิการ :
  โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, การรักษาพยาบาล, ตรวจสุขภาพประจำปี, ประกันสังคม, งานเลี้ยงประจำปี, เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
  สนใจติดต่อได้ที่ :
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เมดิทอป จำกัด
  วิธีการสมัคร :
  จัดส่งประวัติและรายละเอียดต่างๆ มาที่ E-mail address : hr@meditopthailand.com
  หรือสมัครโดยตรงที่ :
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เมดิทอป จำกัด
  334 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
  เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  โทร. 02-9331133 ต่อ 252 โทรสาร 02-9330811-2