ผู้แทนขาย (กรุงเทพฯและปริมณฑ,) : ฝ่ายเครื่องมือแพทย์ด้านโรคปอด

 

       
   
  ลักษณะงาน
  พนักงานประจำ
   
  สถานที่ปฏิบัติงาน
  บริษัท เมดิทอป จำกัด และพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑ,
   
  รายละเอียดงาน
  • นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้ทราบถึงคุณสมบัติ คุณลักษณะ ประโยชน์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์
  • สร้างตลาดใหม่ และรักษาฐานของลูกค้าเดิม
  • ติดตามผลการใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการ
  • ให้การบริการหลังการขาย และช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
  • ดูแลการขายเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
   
  คุณสมบัติผู้สมัครงาน
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ทุกสาขา หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

   

       
   
     
  สวัสดิการ :
  โบนัส, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ, การรักษาพยาบาล, ตรวจสุขภาพประจำปี, ประกันสังคม, งานเลี้ยงประจำปี, เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ
  สนใจติดต่อได้ที่ :
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เมดิทอป จำกัด
  วิธีการสมัคร :
  จัดส่งประวัติและรายละเอียดต่างๆ มาที่ E-mail address : hr@meditopthailand.com
  หรือสมัครโดยตรงที่ :
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท เมดิทอป จำกัด
  334 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์
  เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
  โทร. 02-9331133 ต่อ 252 โทรสาร 02-9330811-2